ΣΤΑΥΡΙ

 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Επωνυμία:

ΣΤΑΥΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ

 

Δραστηριότητα Επιχείρησης:

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΓΑΘΩΝ

 

   powered by www.isolpro.gr